Bilgiara.comAna sayfa /  Yolu şaşırmak

Yolu şaşırmak

yolu (veya yolunu) şaşırmak


yanlış yola sapmak- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- yol açmak
- yol almak
- yol aramak
- yol bulmak
- yol çizmek
- (bir yeri) yol etmek
- yol gitmek
- yol görünmek
- yol göstermek
- yol gözlemek
- yol iz bilmek
- yol kesmek
- yol şaşmak
- yol tepmek
- yol tutmak
- yol vermek
- yol vurmak
- yol yakınken
- yol yapmak
- yol yürümek
- yola çıkmak
- yola dizilmek
- yola (veya yollara) düşmek
- yola düzülmek
- yola gelmek (veya yatmak)
- yola getirmek
- yola gitmek
- yola (veya yoluna) koyulmak
- yola revan olmak
- yola vurmak
- yolda kalmak
- yoldan çevirmek
- yoldan çıkmak
- yoldan (veya yolundan) kalmak
- yollara dökülmek
- yolları ayrılmak
- yolları tutmak
- yolu açmak
- yolu almak
- yolu düşmek
- yolu (veya yolunu) şaşırmak
- yolu açık olmak
- yolun açık olsun
- ... yoluna
- (birinin) yoluna bakmak
- yoluna baş koymak
- yoluna can (veya canını) vermek
- yoluna çıkmak
- yoluna girmek
- yoluna koymak
- yoluna sapmak
- yolunda gitmek (veya yürümek)
- (bir şey) yolunda görünmek
- yolunu beklemek (veya gözlemek)
- yolunu bilmek
- yolunu bulmak
- yolunu değiştirmek
- yolunu kaybetmek
- yolunu kesmek
- yolunu sapıtmak
- (bir yerin) yolunu tutmak
- (bir şeyin) yolunu tutmak
- yolunu yapmak- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

yolu şaşırmak ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

yolu şaşırmak ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim