Bilgiara.comAna sayfa /  Yüzü asılmak

Yüzü asılmak

yüzü asılmak


somurtmak
"Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. " - S. F. Abasıyanık- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- yüz bulmak
- yüz bulunca astar istemek
- yüz çevirmek
- yüz etmek
- yüz geri etmek
- yüz göstermek
- yüz kızartmak
- yüz kızdırmak
- yüz surat davul derisi (veya mahkeme duvarı)
- yüz sürmek
- yüz takınmak
- (bir şeye) yüz tutmak
- yüz tutmak
- yüzü sararmak
- yüz verince astar istemek
- yüz vermemek
- yüz yapmak
- yüz yazmak
- yüz yüzden utanır
- yüze çıkmak
- yüze duramamak
- yüze gelmek
- yüze gülmek
- yüze vurmak
- (bir şeyin) yüzü açılmak
- yüzü düşmek
- yüzü asılmak
- (bir şey) yüzü görmemek
- yüzü gözü açılmak
- yüzü gülmek
- (birinin) yüzü kâğıt gibi olmak
- yüzü kalmamak
- yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak)
- yüzü kasap süngeriyle silinmiş
- yüzü kireç kesilmek
- yüzü kireç gibi olmak (veya ağarmak)
- yüzü kızarmak
- yüzü olmamak
- yüzü seçilmemek
- yüzü sıcak olmak
- yüzü suyu hürmetine
- yüzü suyuna
- yüzü soğuk olmak
- (bir şeye) yüzü tutmamak
- yüzü yazılı kalmak
- yüzü yere gelmek (veya geçmek)
- yüzünden akmak
- yüzünden düşen bin parça olmak
- yüzünden kan damlamak
- yüzünden okumak
- yüzüne bağırmak
- yüzüne bakamaz olmak
- yüzüne bakılır olmak
- yüzüne bakılacak gibi olmak
- yüzüne bakılmaz olmak
- yüzüne bakmamak
- yüzünün derisi yere geçmek
- yüzüne bakmaya kıyamamak
- yüzüne bir daha bakmamak
- yüzüne duramamak
- yüzüne gözüne bulaştırmak
- yüzüne gülmek
- yüzüne hasret kalmak
- yüzüne kan gelmek
- yüzüne karşı
- yüzüne su çarpmak
- yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanır
- yüzüne vurmak (veya çarpmak)
- (birinin) yüzünü ağartmak
- yüzünü buruşturmak (veya ekşitmek)
- yüzünü duvara yapıştırmak
- yüzünü gören cennetlik
- yüzünü görmemek
- (birinin) yüzünü gözünü açmak
- yüzünü güldürmek
- yüzünü karartmak
- yüzünü kara çıkarmak
- yüzünü kızartmak (veya kızdırmak)
- (birinin) yüzünü kızartmak
- yüzünü şeytan görsün
- (birinin veya bir şeyin) yüzünü unutmak
- yüzüne yazmak
- yüzünü yere getirmek (veya geçirmek)
- yüzünün derisi kalın
- yüzünüze güller- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

yüzü asılmak ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

yüzü asılmak ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim