Bilgiara.comAna sayfa /  Ruh

Ruh

ruh

isim (ru: hu) Arapça r°§
1. isim Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu

2. En önemli nokta, öz
"Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil. " - M. Ş. Esendal

3. Esans
"Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur. " - H. R. Gürpınar

4. mecaz Duygu
"Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor. " - Y. K. Beyatlı

5. felsefe Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- ruh gibi
- ruh gibi dolaşmak
- ruh kazandırmak (veya vermek)
- ruhu (bile) duymamak
- ruhu karartmak
- ruhu şad olsun!
- ruhunda güneş açmak
- ruhu (veya ruhunu) okşamak
- ruhunu şad etmek
- ruhunu teslim etmek- Birleşik Sözler

- ruh bilgini
- ruh bilimi
- ruh doktoru
- ruh göçü
- ruh hastası
- ruh hekimi
- ruh karmaşası
- ruh ölçümü
- ruhötesi
- ruh sağlığı
- ruhumücerret
- afyon ruhu
- katran ruhu
- lokman ruhu
- melisa ruhu
- nane ruhu
- nişadır ruhu
- sirke ruhu
- tesviyeruhu
- tuz ruhu- Eş anlamlı kelimeler

tin / öz / esans / duygu / canlılık


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?


- Ruh resmi

ruh resmi- İle başlayan kelimeler ve cümleler

Ruh bilgini, Ruh bilimci, Ruh bilimcilik, Ruh bilimi, Ruh bilimsel, Ruh çözümlemesi, Ruh çözümü, Ruh doktoru, Ruh durumu, Ruh gibi, Ruh gibi dolaşmak, Ruh göçü, Ruh hastalığı, Ruh hastası, Ruh hekimi, ...- İle biten kelimeler ve cümleler

Güruh, Mecruh, Mekruh, Eruh, ...

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim