Bilgiara.comAna sayfa /  Kan alacak damarı bilmek

Kan alacak damarı bilmek

kan alacak damarı bilmek


nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek
"Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı. " - Ö. Seyfettin- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- kan ağlamak
- kan akıtmak
- kan akmak
- kan alacak damarı bilmek
- kan almak
- kan (veya kanı) başına çıkmak (veya sıçramak veya toplanmak)
- kan beynine sıçramak (veya çıkmak)
- (birini) kan boğmak
- kan çanağı gibi
- kan çekmek
- kan çıkmak
- kan dere gibi akmak
- kan dökmek
- kan gelmek
- (birinden) kan gitmek
- kan gövdeyi götürmek
- kan gütmek
- kan istemek
- kan kaybetmek
- (birine) kan kusturmak
- kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
- kan olmak
- kan olmak
- (vücudun bir yerine) kan oturmak
- kan revan içinde
- kan revan içinde kalmak
- kan ter içinde kalmak
- kan ter içinde
- kan tere batmak
- kan tutmak
- kan vermek
- kan yürümek
- kana boyamak (veya bulamak veya bulatmak)
- kana susamak
- kanı donmak (veya çekilmek)
- kanı ısınmak
- kanı içine akmak
- kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar
- (birinin) kanı kaynamak
- (birine) kanı kaynamak
- kanı kurumak
- kanı sulanmak
- kanı temizlenmek
- (birinin) kanına dokunmak
- kanına ekmek doğramak
- kanına girmek
- kanına işlemek
- (birinin) kanına susamak
- (bir şeyin) kanını emmek
- kanını içine akıtmak
- kanını kaynatmak
- (birinin) kanını kurutmak
- kanını yerde koymak
- kanıyla ödemek- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

kan alacak damarı bilmek ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

kan alacak damarı bilmek ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim