Bilgiara.comAna sayfa /  İş edinmek

İş edinmek

iş edinmek


1. bir şeyi görev, meslek olarak kabul etmek
"İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. " - S. F. Abasıyanık

2. bir şeyi kendi uğraşı, sorunu durumuna getirmek- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- iş açmak
- iş almak
- iş amana binince kavga uzamaz
- iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
- iş ayağa düşmek
- iş başa düşmek
- iş bırakmak
- iş bilenin, kılıç kuşananın
- iş bilmek
- iş bitirmek
- iş (birinde) bitmek
- iş (birinden) bitmek
- iş çatallanmak
- iş çevirmek
- iş çığırından çıkmak
- iş çıkarmak
- iş dayıya düştü
- iş değil
- iş düşmek
- iş edinmek
- (birine) iş etmek
- iş görmek
- iş göstermek
- iş inada binmek
- iş insanın aynasıdır
- iş işlemek
- iş işten geçmek
- iş (birine) kalmak
- iş karıştırmak
- iş ki
- iş mi?
- iş ola
- iş olacağına varır
- iş olsun diye
- iş sarpa sarmak
- iş şirazesinden çıkmak
- iş tutmak
- iş vermek
- iş yapmak
- iş yok
- (birini) işe almak
- işe bak!
- işe girmek
- işe karışmak
- işe koşmak
- işe yaramak
- işi ahbaplığa dökmek
- işi aksi gitmek
- işi Allah'a kalmak
- işi anlamak
- işi azıtmak
- (birinin) işi başından aşmak (veya aşkın olmak)
- işi bitmek
- işi bozmak
- işi bozulmak
- işi ciddiye almak
- işi çıkmak
- işi düşmek
- işi... - e dökmek
- işi... - e vurmak
- işi ileri götürmek
- işi iş, kaşığı gümüş
- işi iş olmak
- işi kotarmak
- işi ne?
- işi olmak
- işi pişirmek
- (birinin) işi rast gitmek
- işi resmiyete dökmek
- işi sağlama almak
- işi savsaklamak
- işi şakaya dökmek
- işi tatlıya bağlamak
- işi temizlemek
- işi uzatmak
- işi üç nalla bir ata kaldı
- işi (bir şeye) vurmak
- işi yokuşa sürmek (veya koşmak)
- işi yolunda (veya tıkırında) gitmek (veya olmak)
- işi yoluna koymak
- işin alayında olmak
- işin başı
- işin doğrusu
- işin fenası
- işin garibi
- işin içinde iş var
- işin içinden çıkamamak
- işin içinden çıkmak (veya sıyrılmak)
- işin kolayına kaçmak
- işin kötüsü
- işin kurdu
- işin kurdu olmak
- işin mi yok
- işin ortasını bulmak
- işin rengi değişmek
- işin tuhafı
- işin ucu birine dokunmak
- işin üstesinden gelmek
- işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
- işinden olmak
- işine bak!
- işine gelmek
- işine göre
- işine hor bakan boynuna torba takar
- işine koyulmak
- işini bilmek
- (birinin) işini bitirmek
- işini görmek
- işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
- işini uydurmak
- işini yoluna koymak
- işinin adamı
- işler açılmak
- işler arapsaçına dönmek
- işler becermek
- işten (bile) değil
- işten el çektirmek
- işten güçten vakit bulamamak- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?


- İş edinmek resmi

iş edinmek resmi- İle başlayan kelimeler ve cümleler

iş edinmek ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

iş edinmek ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim