Bilgiara.comAna sayfa /  Gözleri dolmak

Gözleri dolmak

gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak)


ağlayacak kadar duygulanmak- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- göz açamamak
- göz açıp kapayıncaya kadar
- göz açtırmamak
- göz alabildiğine
- göz ardı etmek
- göz atmak
- gözaydın etmek
- gözaydına gelmek
- gözaydına gitmek
- göz boyamak
- göz değmek
- göz dikmek
- göz doldurmak
- göz doyurmak
- göz etmek
- göz gezdirmek
- göz gördüğünü ister
- göz göre göre
- göz görmeyince gönül katlanır
- göz görür, gönül katlanır
- göz gözü görmemek
- göz kamaştırmak (veya almak)
- göz kaş süzmek
- göz kesilmek
- göz kırpmadan
- göz kırpmak
- göz kırpmamak
- göz koymak
- göz kulak olmak
- göz (veya gözünün) kuyruğuyla bakmak
- göz süzmek
- göz (veya gözünün) ucuyla bakmak
- göz ucuyla görmek
- göz ucuyla süzmek
- göz var, izan var
- göz yıldırmak
- göz yummak
- göz yummamak
- gözden çıkarmak
- gözden (veya gözünden) düşmek
- gözden geçirmek
- gözden gönülden çıkarmak
- gözden ırak olan gönülden de ırak olur
- gözden ırak tutmak
- gözden ırak tutulmak
- gözden (veya gözünden) kaçırmak
- gözden (veya gözünden) kaçmak
- gözden kaybetmek
- gözden kaybolmak
- gözden nihan olmak
- gözden (veya gözünden) sürmeyi çalmak (veya çekmek)
- gözden uzaklaşmak
- gözden uzak tutmak
- göze almak
- göze batmak
- göze çarpmak
- göze diken olmak
- göze gelmek
- göze girmek
- göze görünmek
- göze görünmemek
- göze yasak olmaz
- gözle görülür, elle tutulur hâle gelmek
- gözle yemek
- gözleri bayılmak
- gözleri berraklaşmak
- gözleri buğulanmak (veya bulutlanmak)
- gözleri çivilenmek
- gözleri çakmak çakmak (olmak)
- gözleri çukura gitmek (veya kaçmak)
- gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak)
- gözleri dönmek
- gözleri fıldır fıldır olmak
- gözleri fıldır fıldır etmek
- gözleri ışıklı (olmak)
- gözleri kan çanağına dönmek (veya kanlanmak)
- gözleri kapanmak
- gözleri parlamak (veya parıldamak)
- gözleri sulanmak
- gözleri süzülmek
- gözleri şıldır şıldır dönmek
- gözleri takılıp kalmak
- gözleri velfecri okumak
- gözleri yaşarmak
- gözleri yuvalarından (veya evinden) fırlamak (veya uğramak)
- gözlerinde şimşek çakmak
- gözlerinden okumak
- gözlerine inanamamak
- gözlerine mil çekmek
- gözlerini bayıltmak
- gözlerini belertmek
- gözlerini bitirmek
- gözlerini devirmek
- gözlerini fal taşı gibi açmak
- gözlerini kaçırmak
- gözlerinin içi gülmek
- gözlerinin içine kadar kızarmak
- gözü (veya gözleri) açılmak
- gözü akmak
- gözü alışmak
- gözü almamak
- gözü arkada kalmak
- gözü bulanmak
- gözü büyükte olmak
- gözü çıkasıca
- gözü dalmak
- gözü değmek
- gözü doymak
- gözü dönesi
- gözü (veya gözleri) dönmek
- gözü dumanlanmak
- gözü dünyayı görmemek
- gözü gibi sakınmak (veya saklamak veya esirgemek)
- gözü gibi sevmek
- gözü gitmek
- gözü gönlü açılmak
- gözü görmemek
- (birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
- gözü göz değil
- gözü hiçbir şey görmemek
- gözü ısırmak
- gözü ilişmek
- gözü (veya gözleri) kamaşmak
- gözü kalmak
- gözü (veya gözleri) kararmak
- gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak)
- gözü kesmek
- (birini veya bir şeyi) gözü kesmemek
- gözü kızmak
- gözü korkmak
- (bir şeyin) gözü kör olsun
- gözü (veya gözleri) okşamak
- (bir şeyde) gözü olmak
- gözü (veya gözleri) (bir şeyde veya bir şeyin üzerinde) olmak
- (bir şeyde) gözü olmamak
- gözü sönmek
- (birinden) gözü su içmemek
- gözü (veya gözleri) takılmak
- gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz
- gözü toprağa bakmak
- (birini veya bir şeyi) gözü tutmak
- gözü uyku tutmamak
- gözü (veya gözleri) üstünde kalmak
- gözü yememek
- gözü yılmak
- gözüm!
- gözüm çıksın (veya kör olsun)
- (birini) gözüm görmesin
- gözün aydın!
- gözün... görsün
- (birinin) gözünde
- gözünde büyümek
- gözünde büyütmek
- (bir şey birinin) gözünde olmamak
- gözünde (veya gözlerinde) şimşek (veya şimşekler) çakmak
- gözünde tütmek
- gözünden kıskanmak
- gözünden (veya gözlerinden) uyku akmak
- gözünden (veya gözlerinden) yaş (veya yaşlar) boşanmak
- gözüne (veya gözlerine) bakmak
- gözüne batmak
- gözüne çarpmak
- gözüne diken olmak
- gözüne dizine dursun
- (birinin) gözüne girmek
- gözüne hiçbir şey görünmemek
- gözüne ilişmek
- gözüne karasu inmek
- gözüne kestirmek
- gözüne sokmak
- gözüne uyku girmemek
- gözünü (veya gözlerini) açmak
- (birinin) gözünü açmak
- (bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
- (bir yerde) gözünü açmak
- gözünü ağartmak
- gözünü alamamak
- (bir şey) gözünü almak
- gözünü ayırmamak
- (birinin bir şey) gözünü bağlamak
- (bir şeyin) gözünü çıkarmak
- gözünü daldan budaktan (veya çöpten) esirgememek (veya sakınmamak)
- gözünü (veya gözlerini) dikmek
- gözünü doyurmak
- gözünü dört açmak
- gözünü (veya gözlerini) duman bürümek
- gözünü gözüne dikmek
- gözünü hırs bürümek
- gözünü... hırsı bürümek
- gözünü (veya gözlerini) kan bürümek
- gözünü (veya gözlerini) kapamak
- gözünü karartmak
- gözünü (veya gözlerini) kırpmadan
- gözünü kin bürümek
- (birinin) gözünü korkutmak
- gözünü (veya gözlerini) oymak
- gözünü sevda (veya aşk) bürümek
- gözünü sevdiğim
- gözünü seveyim
- gözünü toprak doyursun
- gözünü üstünden ayırmamak
- gözünü yıldırmak
- gözünü yummak
- (bir şeye) gözünü yummak
- gözünün bebeği gibi sevmek
- gözünün çapağını silmeden
- gözünün içine baka baka
- gözünün (veya gözlerinin) içine bakmak
- gözünün üstünde kaşın var dememek
- (birinin) gözünün yaşına bakmamak
- gözünün önüne gelmek
- gözünün önünü görmemek
- (bir şeye)... gözüyle bakmak
- gözüyle görmek
- gözüyle (veya gözleriyle) tartmak- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

gözleri dolmak ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

gözleri dolmak ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim