Bilgiara.comAna sayfa /  Eline bakmak

Eline bakmak

eline bakmak


1. bir kimsenin yardımıyla geçinmek
"El var, titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk" - Z. O. Saba

2. biri "ne getirdi" diye gözlemek
"Elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım. "


- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- el açmak
- el almak
- el atmak
- el ayak çekilmek
- (bir şeyden) el ayak (veya etek) çekmek
- el bağlamak
- el basmak
- el bebek gül bebek
- el bende!
- el çekmek
- el çektirmek
- el çırpmak
- el değiştirmek
- el değmemek
- el dokunulmamak
- el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz
- el el üstünde oturmak
- el elde baş başta
- el elden kalmaz, dil dilden kalmaz
- el elden üstündür (ta arşa kadar)
- el eli yıkar, iki el yüzü
- el el ile, değirmen yel ile
- el ermez, güç yetmez
- el etek öpmek
- el etek tutmak
- el etmek
- el kadar
- el kaldırmak
- el katmak
- el koymak
- el ovuşturmak
- el öpenlerin çok olsun!
- el öpmek
- el öpmekle ağız aşınmaz
- el pençe
- el pençe divan
- el pençe divan durmak
- el sıkmak
- el sıkışmak
- el sürmemek
- el tazelemek
- el terazi, göz mizan
- el tutmak
- el (veya elini) uzatmak
- el üstünde tutmak
- el vergisi, gönül sevgisi
- el vermek
- el vurmamak
- el (veya elini) yakmak
- el yarası onulur, dil yarası onulmaz
- (bir işten) el yıkamak
- elde avuçta (ne varsa)
- elde avuçta (bir şey) kalmamak
- elde etmek
- elde kalmak
- elde (veya elinde) olmamak
- elde tutmak
- eldeki yara, yarasıza duvar deliği
- elden ağza yaşamak
- elden ayaktan düşmek (veya kesilmek)
- elden bırakmamak (veya düşürmemek)
- elden çıkarmak
- elden çıkmak
- elden geçirmek
- elden gel!
- elden geldiği kadar
- elden gelmemek
- elden gitmek
- elden kaçırmak
- elden kaçmak
- elden ne gelir?
- ele alınır
- ele alınmaz
- ele almak
- ele avuca sığmamak
- ele bakmak
- ele geçirmek
- ele geçmek
- ele gelmek
- ele vermek
- eli alışmak
- eli altında olmak
- eli (veya elleri) armut devşirmek
- eli ayağı (olmak)
- eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak)
- eli ayağı (veya ayağına) dolaşmak
- eli ayağı titremek
- eli ayağı tutmak
- eli aza varmamak
- eli boş çıkmak
- eli boş dönmek (veya çevrilmek veya geri gelmek)
- eli boş gelmek
- eli cebine (veya cüzdanına veya kesesine) gitmemek (veya varmamak)
- eli değmek
- eli dursa ayağı durmaz
- eli ekmek tutmak
- eli eline değmemek
- eli ermek
- eli ermez gücü yetmez
- eli genişlemek
- eli gitmek
- eli harama uzanmak
- eli işe yatmak
- eli kalem tutmak
- eli kırılmak
- eli kırılsın!
- eli kolu bağlı durmak
- eli kolu (eli ayağı) bağlı kalmak (veya olmak)
- eli kurusun!
- (bir işte) eli olmak
- eli para görmek
- eli silah tutmak
- eli varmamak (veya gitmemek)
- (bir işe) eli yatmak
- elimi sallasam ellisi, başımı sallasam tellisi
- elinde avucunda nesi varsa
- elinde bulunmak (veya olmak)
- elinde büyümek
- elinde kalmak
- elinde olmak
- (bir iş) elinde olmak
- elinde patlamak
- elinde tutmak
- (birinin) elinde... var
- (birinin) elinden
- elinden almak
- ... elinden çıkmak
- (birinin) elinden (bir şey) düşmemek
- elinden (bir şeyi) düşürmemek
- elinden bir iş (veya şey) gelmemek
- elinden bir kaza (veya sakatlık) çıkmak
- elinden geleni ardına (veya arkasına) koymamak
- elinden geleni yapmak
- elinden gelmek
- elinden hiçbir şey kurtulmamak
- elinden iş çıkmamak
- elinden iyi iş gelmek
- elinden kan çıkmak
- elinden kurtulmak
- elinden tutmak
- eline almak
- eline ayağına kapanmak (veya sarılmak veya düşmek)
- eline ayağına üşenmemek
- eline bakmak
- (biri ötekinin) eline doğmak
- eline düşmek
- eline erkek eli değmemiş olmak
- eline eteğine doğru
- eline eteğine sarılmak
- eline fırsat geçmek
- eline geçmek
- (birinin) eline kalmak
- eline (veya elinize veya ellerinize) sağlık
- (birinin) eline su dökemez
- eline tutuşturmak
- eline yüzüne bulaştırmak
- elini arı kovanına sokmak
- (bir yerden veya bir şeyden) elini ayağını (veya eteğini) kesmek (veya çekmek)
- elini ayağını öpeyim
- elini belli etmek (veya göstermek)
- elini çabuk tutmak
- elini kana bulamak (veya bulaştırmak)
- (birinin) elini kolunu bağlamak
- elini kolunu sallaya sallaya gelmek
- elini kolunu sallaya sallaya gezmek
- elini kulağına atmak
- elini oynatmak
- elini sallasa ellisi (başını sallasa tellisi)
- elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak
- elini sürmemek
- elini taşın altına koymak (veya sokmak)
- elini veren kolunu alamaz
- elini vicdanına koymak
- elinin altında (olmak)
- elinin hamuruyla erkek işine karışmak
- elinin tersiyle çarpmak
- elinin tersiyle itmek
- elinle ver, ayağınla ara
- eliyle koymuş gibi
- elle tutulacak tarafı (veya yanı) kalmamak
- elle tutulur
- elle tutulur gözle görülür (veya dille anlatılır)
- elle tutulur tarafı olmamak
- eller yukarı!
- ellerde gezmek
- ellerim yanıma gelsin
- elleri (veya ellerin) dert görmesin- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

eline bakmak ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

Ana baba eline bakmak, ...

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim