Bilgiara.comAna sayfa /  Eğilmek

Eğilmek

eğilmek

nsz
1. nsz Bir yana doğru eğik duruma gelmek

2. İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek
"Tenis oynarken yüz çeşit çeviklikler içinde eğilir, kalkar, sıçrar, koşar. " - R. H. Karay

3. mecaz Başkasının baskısını veya egemenliğini benimsemek, kabul etmek
"Türk eğilmez. "
4. - e, mecaz Bir işi önemseyip ele almak
"Bir yandan ayrıntılara eğilirken bir yandan da bunları alaylı bir süzgeçten geçirir. " - S. Birsel- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- eğilen baş kesilmez
- eğilip bükülmek- Eski Türkçe sözlüklerden derlenen anlamlar sözlüğü

eğilmek
İnhiraf etmek, sapmak.


- Kelime kökeni ve cümle içerisinde örnek kullanımları sözlüğü
- Eş anlamlı kelimeler

kabul etmek


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

eğilmek ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

Yerlere kadar eğilmek, ...

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim