Bilgiara.comAna sayfa /  Asıntı

Asıntı

asıntı

isim
1. isim Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik
"İşi asıntıya bıraktı. İş asıntıda kaldı. "
2. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme

3. argo Sırnaşan, tebelleş olan kimse- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- asıntı olmak- Eş anlamlı kelimeler

tavik / tehir


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

Asıntı olmak, ...- İle biten kelimeler ve cümleler

Kasıntı, ...

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim