Bilgiara.comAna sayfa /  Aka

Aka

aka

isim halk ağzında
1. isim, halk ağzında Ağabey
- Eş anlamlı kelimeler

ağabey


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

Akabe, Akabilme, Akabilmek, Akabinde, Akacak kan damarda durmaz, Akaç, Akaçlama, Akaçlamak, Akaçlatma, Akaçlatmak, Akademi, Akademi kılavuzu, Akademi ölçünleri, Akademi örtüsü, Akademici, ...- İle biten kelimeler ve cümleler

Alaka, Alpaka, Araka, Baraka, Caka, Çalyaka, Falaka, Fiyaka, Kaka, Laklaka, Mutlaka, Müsabaka, Nafaka, Plaka, Sadaka, ...

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim