Bilgiara.comAna sayfa /  Üstüne oturmak

Üstüne oturmak

üstüne oturmak

teklifsiz konuşmada
hakkı yokken bir şeyi kendisine mal etmek
"Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor. " - H. E. Adıvar- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- üstünü görmek
- üstünüze afiyet (veya sağlık)
- (bir yerin) üst başı
- üst çıkmak (veya gelmek)
- üste çıkmak
- üstten bakmak
- üstü kalsın
- üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)
- üstünde durmak
- üstünde hakkı olmak
- üstünde kalmak
- üstündeki üstünde, başındaki başında
- üstünden akmak
- üstünden atmak
- üstünden dökülmek
- üstünden geçmek
- (birinin) üstünden geçmek
- üstünden (şu kadar zaman) geçmek
- üstünden kibarlık akmak
- (birinin) üstünden silindir gibi geçmek
- üstüne alınmak
- üstüne almak
- üstüne atmak
- üstüne basmak
- üstüne bir bardak (soğuk) su içmek
- üstüne bir iki güneş doğmak
- üstüne çekmek
- üstüne çullanmak
- üstüne düşmek
- üstüne fenalık gelmek
- üstüne geçirmek
- (bir şeyin) üstüne gelmek
- üstüne gitmek
- üstüne gül koklamamak
- (birinin) üstüne güneş doğmamak
- üstüne kalmak
- üstüne kapanmak
- üstüne koymak
- üstüne kuma gelmek
- üstüne kuş kondurmak
- üstüne olmamak
- üstüne oturmak
- üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi
- üstüne perde çekmek
- üstüne sevmek
- üstüne titremek
- üstüne toz kondurmamak
- üstüne tuz biber ekmek
- üstüne üstüne gitmek
- (birinin) üstüne varmak
- (birinin) üstüne vazife olmamak
- üstüne yaptırmak
- üstüne yatmak
- (birinin) üstüne yıkılmak
- (birinin) üstüne yıkmak
- üstüne yok
- (birinin veya bir şeyin) üstüne yüklenmek
- (birinin) üstüne yürümek- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

üstüne oturmak ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

üstüne oturmak ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim