Bilgiara.comAna sayfa /  Üstüne kalmak

Üstüne kalmak

üstüne kalmak


güçlükler birinin omuzlarına yüklenmek
"Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor. " - H. E. Adıvar- Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

- üstünü görmek
- üstünüze afiyet (veya sağlık)
- (bir yerin) üst başı
- üst çıkmak (veya gelmek)
- üste çıkmak
- üstten bakmak
- üstü kalsın
- üstüme (veya üstümüze veya üstünüze) sağlık (veya iyilik sağlık veya şifalar)
- üstünde durmak
- üstünde hakkı olmak
- üstünde kalmak
- üstündeki üstünde, başındaki başında
- üstünden akmak
- üstünden atmak
- üstünden dökülmek
- üstünden geçmek
- (birinin) üstünden geçmek
- üstünden (şu kadar zaman) geçmek
- üstünden kibarlık akmak
- (birinin) üstünden silindir gibi geçmek
- üstüne alınmak
- üstüne almak
- üstüne atmak
- üstüne basmak
- üstüne bir bardak (soğuk) su içmek
- üstüne bir iki güneş doğmak
- üstüne çekmek
- üstüne çullanmak
- üstüne düşmek
- üstüne fenalık gelmek
- üstüne geçirmek
- (bir şeyin) üstüne gelmek
- üstüne gitmek
- üstüne gül koklamamak
- (birinin) üstüne güneş doğmamak
- üstüne kalmak
- üstüne kapanmak
- üstüne koymak
- üstüne kuma gelmek
- üstüne kuş kondurmak
- üstüne olmamak
- üstüne oturmak
- üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi
- üstüne perde çekmek
- üstüne sevmek
- üstüne titremek
- üstüne toz kondurmamak
- üstüne tuz biber ekmek
- üstüne üstüne gitmek
- (birinin) üstüne varmak
- (birinin) üstüne vazife olmamak
- üstüne yaptırmak
- üstüne yatmak
- (birinin) üstüne yıkılmak
- (birinin) üstüne yıkmak
- üstüne yok
- (birinin veya bir şeyin) üstüne yüklenmek
- (birinin) üstüne yürümek- Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelime ekle ?


- Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelime ekle ?

- İle başlayan kelimeler ve cümleler

üstüne kalmak ile başlayan kelime ve/veya cümle ekle ?


- İle biten kelimeler ve cümleler

üstüne kalmak ile biten kelime ve/veya cümle ekle ?

 

Yorumlar


Yorum ekle / Soru sor


 
 
 ?
 
 
 

Bilgiara.com |  Kelime ekle |  Yardım |  İletişim